ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από το 1969.

Εγγυηση

Εγγύηση

weld-67640_1280

Η SIK KIRIAKAKIS προσφέρει πολλαπλές εγγυήσεις στους αρχικούς αγοραστές των γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων μας.

Οι εγγυήσεις αυτές, καλύπτουν την επισκευή ή την αντικατάσταση των προϊόντων τα οποία εμφάνισαν βλάβες ή δυσλειτουργίες, αν και εφόσον οι βλάβες δεν υποδεικνύουν λάθος χειρισμό από τον χρήστη.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ούτως ώστε το εργαλείο ή το μηχάνημα σας να καλύπτεται από την εγγύηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι καλύπτει η εγγύηση

Όπως απαιτείται από τον νόμο, η εγγύηση καλύπτει εξαρτήματα και μέρη τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκπομπή καυσαερίων, η εγγύηση αυτή είναι τουλάχιστον ίσης διάρκειας με την εγγύηση για την μηχανή του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο συνοδεύει το προϊόν.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

Μεταχειρισμένο εξοπλισμό και προϊόντα τα οποία έχουν τροποποιηθεί με τρόπους μη εγκεκριμένους από την MINOS SIK, καθώς και φθορά και καταπόνηση από φυσιολογική χρήση, μη-επαρκή ελάχιστη συντήρηση και μη τήρηση των οδηγιών για τους τρόπους χρήσης του προϊόντος, κακή χρήση, κατάλληλη αποθήκευση ή ατύχημα.

Πως να είστε καλυμμένοι

Για να εξασφαλίσετε την εγγύηση σας, πρέπει να αναφέρετε τη βλάβη ενός προϊόντος σε εμάς ή σε κάποιον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη, εντός του χρονικού πλαισίου που σας καλύπτει η εγγύηση, προσκομίζοντας την απόδειξη της εγγύησης, και παραδίδοντας το προϊόν προς επισκευή μέσα σε λογικό χρονικό πλαίσιο.

Εγγύηση τρίτων

Η μόνη εγκεκριμένη εταιρία ή/και επωνυμία που προσφέρει εγγύηση για προϊόντα MINOS SIK είναι η ίδια η MINOS SIK . Μεταπωλητές και τρίτες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου δεν μπορούν να προσφέρουν δικές τους περιορισμένες εγγυήσεις. Σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την MINOS SIK , αναφέροντας λεπτομερώς τις περιστάσεις του γεγονότος.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close